G Project 加热震蛋 - 粉红色 产品编号 UGPR-210

提交评论 (已售出181)
颜色:
最后价格:S$59.60
售完
售完
最后价格:S$59.60

您可能还需要

产品资料
主要分类
 • 直径(厘米): 2
 • 长度(厘米): 5
 • 颜色:
 • 材料: 矽胶
 • 品牌: G Project
 • 国家: 日本
 • 振动: 是的
 • 防水: 是的
产品资料
G Project - 加热震蛋 - 粉红色 照片-2
G Project - 加热震蛋 - 粉红色 照片-3
G Project - 加热震蛋 - 粉红色 照片-4
G Project - 加热震蛋 - 粉红色 照片-5
G Project - 加热震蛋 - 粉红色 照片-6
G Project - 加热震蛋 - 粉红色 照片-7
G Project - 加热震蛋 - 粉红色 照片-8
G Project - 加热震蛋 - 粉红色 照片-9
G Project - 加热震蛋 - 粉红色 照片-10

产品功能及介绍

 • 直径(厘米): 2
 • 长度(厘米): 5
 • 颜色:
 • 材料: 矽胶
 • 品牌: G Project
 • 国家: 日本
 • 振动: 是的
 • 防水: 是的
G Project - 加热震蛋 - 粉红色 照片-2
G Project - 加热震蛋 - 粉红色 照片-3
G Project - 加热震蛋 - 粉红色 照片-4
G Project - 加热震蛋 - 粉红色 照片-5
G Project - 加热震蛋 - 粉红色 照片-6
G Project - 加热震蛋 - 粉红色 照片-7
G Project - 加热震蛋 - 粉红色 照片-8
G Project - 加热震蛋 - 粉红色 照片-9
G Project - 加热震蛋 - 粉红色 照片-10
3.151695538032